نام و نام خانوادگی: مصطفی شهبازی
آدرس: تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان 21 متری دهقان ، کوچه شاملو، پلاک 62 ، واحد
کد پستی: 1736943168
تلفن: 09122268646
ایمیل: chapchapchi2020@gmail.com